RADIO GINESTA

El Club Social la Ginesta és un equipament creat per SMBN al setembre de 2017. Els Clubs Socials són uns serveis especialitzats adreçats a persones que, en patir un trastorn de salut mental sever, tenen dificultats en la seva inclusió social i comunitària. El seu objectiu es fomentar el manteniment de vincles relacionals i amb l’entorn, i realitzar activitats que possibilitin l’adquisició d’habilitats personals a través d’una ocupació significativa del temps.