RADIO PUNJAB

Aquest programa tractarà sobre el pakistan, la seva cultura, personatges històrics, fets, etc.. Es tracta de apropar una mica més la comunitat paquistanesa en el sentit d’entendren’s i veure les diferències i semblances entre uns i altres.