INFARADIO

INFARADIO
Release date
16 June 2020
Artist
Infantil Korfbal
INFARADIO
16 June 2020 |

Compost pels participants del grup Infantil de l’Escola Socioesportiva de Korfbal i els seus entrenadors, aquest programa tractarà sobre les experiències que tinguin amb l’equip tant en entrenaments i partits com en activitats no esportives, així com colònies, excursions, etc.. Serà un espai també perquè puguin expressar lliurement la seva opinió sense por de ser jutjats.